[ Clip ] Đánh nhau tại Nguyễn Thiện Thuật, Quận 3

0

[ TP HCM ] Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn cầm đồ long đao đại chiến quần hùng tại Nguyễn Thiện Thuật, Q3

HOT Nhất: Đánh với can loạn xị ngậu hết cả lên đếu biết thằng nào phe nào luôn, lần đầu tiên xem đánh nhau mà thấy rối vkl. Rồi cuối cùng thằng áo đen cầm đao với thằng áo trắng phi xe máy đến đâu rồi

“ Định vào can : "Hai bên đứng lại nói một vài lời phải chăng. Mà thấy áo trắng xách phóng lợn ra dấm dứ nên thôi. “

Đăng nhận xét

0 Nhận xét
* Xin đừng spam ở đây. Tất cả các nhận xét được xem xét bởi quản trị viên.
Đăng nhận xét (0)